Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4981

Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4983
Zaposlitve - F.A. Maik … ker znamo, hočemo in zmoremo.

Zaposlitve

17.07.2017

1. ZAPOSLIMO VOZNIK TOVORNJAKA ZA TRANSPORT PO SLOVENIJI – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o., Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: srednja poklicna izobrazba
Pričakovane izkušnje: 1 leto
Opis delovnega mesta:
- Prevoz blaga v cestnem tovornem prometu po Sloveniji.
- Prevzem blaga, naklad, razklad.
- Nadzor nad prevzemom, nakladom, razkladom.
- Urejanje ustrezne dokumentacije.
- Dostava blaga, razklad in nadzor razklada.
- Upravljanje z vozilom pri prevozu blaga.
- Skrb in odgovornost za vozilo – redno vzdrževanje, servisiranje, skrb za tehnično brezhibnost in urejenost vozila, čiščenje vozila, ustrezna opremljenost vozila.
- Skrb za lastno varnost in zdravje ter varnost in zdravje sodelavcev.
- Opravlja druga dela z namenom razvoja podjetja in pospeševanja prodaje.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.
Pričakujemo:
- IV. ali V stopnjo izobrazbe,
- temeljna kvalifikacija za voznika »težjih tovornih vozil«,
- vozniški izpit B,C, priporočljivo E kategorija,
- zaželeno je, da ima kandidat opravljen izpit ADR
- vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas 12 mesecev.
Vloge sprejemamo na e-mail: bojana.marusko@fa-maik.com do vključno 31.8.2017.

21.07.2017

2. ZAPOSLIMO TRANSPORTNEGA REFERENTA – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o., Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: Visoka strokovna ali višješolska ali srednje strokovna izobrazba s področja logistike ali
druge ustrezne smeri.
Pričakovane izkušnje: 6 mesecev
Opis delovnega mesta:
- Samostojno vodenje in opravljanje nalog na področju izvajanja transporta.
- Organiziranje in izvedba celovitega procesa transporta.
- Organiziranje in izvajanje procesa transporta in drugih storitev.
- Zagotavljanje nemotenega transporta.
- Opravljanje vseh nalog za izvajanje transporta (razpored kamionov, obveščanje voznikov o nakladu in razkladu, zagotavljanje točnosti transporta, druge naloge na kvaliteten in nemoten potek transporta).
- Obračun za podprevoznike in izpisovanje računov.
- Urejanje področja obračunavanja, kontroliranje obračunavanja.
- Iskanje novih poslovnih partnerjev.
- Priprava osnov za fakturiranje in izvajanje fakturiranja.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.
Pričakujemo:
- Visoko strokovna ali višješolska ali srednje strokovna izobrazba s področja logistike ali druge ustrezne smeri.
- aktivno znanje tujega jezika (AN in NEM),
- vozniški izpit B- kategorije,
- poznavanje MS Office,
- vsaj šest mesecev delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Vloge sprejemamo na e-mail: bojana.marusko@fa-maik.com do vključno 4.8.2017.

25.07.2017

3. ZAPOSLIMO VOZNIK TOVORNJAKA –M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o., Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: srednja poklicna izobrazba

Pričakovane izkušnje: 1 leto.

Opis delovnega mesta:
- Prevoz blaga v cestnem tovornem prometu na mednarodnih relacijah.
- Prevzem blaga, naklad, razklad.
- Nadzor nad prevzemom, nakladom, razkladom.
- Urejanje ustrezne dokumentacije.
- Dostava blaga, razklad in nadzor razklada.
- Upravljanje z vozilom pri prevozu blaga.
- Skrb in odgovornost za vozilo – redno vzdrževanje,
servisiranje, skrb za tehnično brezhibnost in urejenost vozila, čiščenje vozila,
ustrezna opremljenost vozila.
- Skrb za lastno varnost in zdravje ter varnost in zdravje sodelavcev.
- Opravlja druga dela z namenom razvoja podjetja in pospeševanja prodaje.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca,
upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.

Pričakujemo:
- IV. ali V stopnjo izobrazbe,
- temeljna kvalifikacija za voznika »težjih tovornih vozil«,
- vozniški izpit B,C,E
- zaželeno je, da ima kandidat opravljen izpit ADR
- vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas 12 mesecev.
Vloge sprejemamo na e-mail: bojana.marusko@fa-maik.com do vključno 31.8.2017.

07.08.2017

4. ZAPOSLIMO BLAGOVNI MANIPULANT – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK d.o.o., Zgornja Voličina 75b, 2232 Zgornja Voličina, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: Srednje poklicna ali nižja poklicna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri ali končana
ali nedokončana osnovna šola
Pričakovane izkušnje: /
Opis delovnega mesta:
- Sodelovanje pri opravljanju del in nalog na področju skladiščenja.
- Opravljanje prevozov blaga z viličarjem.
- Pripravi proizvode za manipulirane in skladiščenje.
- Pripravi blago za naklad in razklad.
- Izvajanje skladiščenja blaga.
- Izvede postopek odpreme blaga (priprava, izvajanje in kontrola odpreme).
- Izvajanje manipulacije blaga in proizvodov, ter nakladanje blaga na vozilo.
- Pravilno odlaganje proizvodov v boxe za odpremo in pravilno označevanje pripravljenih proizvodov ter pravilna oprema proizvodov z dokumenti.
- Odgovornost za zaloge skladiščenega blaga.
- Pravilna priprava pri komisioniranju, priprava proizvodov po odpremnih nalogih za kupce, izvedba komisioniranja, komisionirna zaporedja.
- Priprava blaga skladno z elektronskim nalogom za pripravo blaga.
- Kreiranje in izpis dobavnic, tovornih listov in druge potrebne dokumentacije.
- Odgovornost za uporabo, vzdrževanje in tehnično brezhibnost strojev in naprav.
- Odgovornost za red in čistočo v skladišču.
- Skrb in odgovornost za varnost pri delu.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.
Pričakujemo:
- Srednje poklicna ali nižja poklicna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri ali končana
ali nedokončana osnovna šola
- vozniški izpit B- kategorije,
- izpit za viličarja,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas.
Vloge sprejemamo na e-mail: bojana.marusko@fa-maik.com do vključno 20.8.2017.

26.07.2017

5. ZAPOSLIMO SKLADIŠČNEGA REFERENTA – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK, transport, špedicija, skladiščenje d.o.o.
PE Perhavčeva 10, 2000 Maribor
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: Srednje strokovna izobrazba tehnične ali družboslovne ali druge ustrezne smeri, gimnazijski maturant

Pričakovane izkušnje: 6 mesecev.

Opis delovnega mesta:
- Organiziranje, izvedba in nadzor celovitega procesa delovanja skladiščenja in informatike.
- Opravljanje vseh nalog za delovanje skladiščenja in informatike: priprava dokumentacije
za odpremo (tovorni list, dobavnica, drugo), obdelava dokumentov, kreiranje iz izpis dobavnic
in tovornih listov, reševanje reklamacij, skrb in odgovornost za zmanjševanje obsega reklamacij,
vodenje reklamacij (evidenca odgovornih oseb, zaradi katerih je prišlo do reklamacije, razlog
reklamacije, predlog za izboljšave na tem področju), nadzor nad gibanji proizvodov
(obseg zalog, primerjava zalog, usklajevanje zalog in drugo).
- Priprava osnov za obračun storitev.
- Urejanje področja obračunavanja, kontroliranje obračunavanja.
- Samostojno vodenje in opravljanje nalog na področju skladiščenja in informatike.
- Spremljanje zakonodaje in predpisov s področja skladiščenja in informatike.
- Spremljanje internih aktov in navodil s področja skladiščenje in informatike.
- Organiziranje, izvedba in nadzor celovitega procesa delovanja skladiščenja in informatike.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca,
upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.

Pričakujemo:
- Srednje strokovna izobrazba tehnične ali družboslovne ali druge ustrezne smeri
- vozniški izpit B- kategorije,
- poznavanje MS Office,
- vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- osnovno znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina),
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas s poskusno dobo, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.
Vloge sprejemamo na e-mail: bojana.marusko@fa-maik.com do vključno 4.8.2017.

02.08.2017

6. ZAPOSLIMO VOZNIK TOVORNJAKA ZA TRANSPORT PO SLOVENIJI – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o., Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: srednja poklicna izobrazba
Pričakovane izkušnje: 1 leto
Opis delovnega mesta:
- Prevoz blaga v cestnem tovornem prometu po Sloveniji.
- Prevzem blaga, naklad, razklad.
- Nadzor nad prevzemom, nakladom, razkladom.
- Urejanje ustrezne dokumentacije.
- Dostava blaga, razklad in nadzor razklada.
- Upravljanje z vozilom pri prevozu blaga.
- Skrb in odgovornost za vozilo – redno vzdrževanje, servisiranje, skrb za tehnično brezhibnost in urejenost vozila, čiščenje vozila, ustrezna opremljenost vozila.
- Skrb za lastno varnost in zdravje ter varnost in zdravje sodelavcev.
- Opravlja druga dela z namenom razvoja podjetja in pospeševanja prodaje.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.
Pričakujemo:
- IV. ali V stopnjo izobrazbe,
- temeljna kvalifikacija za voznika »težjih tovornih vozil«,
- vozniški izpit B,C, priporočljivo E kategorija,
- zaželeno je, da ima kandidat opravljen izpit ADR
- vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas 12 mesecev.
Vloge sprejemamo na e-mail: bojana.marusko@fa-maik.com do vključno 18.8.2017.

05.08.2017

7. ZAPOSLIMO ASISTENTA V KADROVSKI SLUŽBI IN RAČUNOVODSTVU – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK d.o.o., PE Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: Srednja splošna ali srednje strokovna izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri
Pričakovane izkušnje: 12 mesecev
Opis delovnega mesta:
- Vodenje evidenc o zaposlenih (ureditev, vodenje in hramba).
- Urejanje postopka razpisa prostega delovnega mesta.
- Priprava pogodbe o zaposlitvi in vse spremne dokumentacije.
- Priprava raznih odločb in sporazumov o prenehanju pogodb o zaposlitvi in odpovedi pogodb o zaposlitvi.
- Urejanje delovnih razmerij s tujci, urejanje delovnih in bivalnih viz.
- Odmerjanje dopustov in vodenje evidenc le teh.
- Organizacija in vodenje evidenc na področju varnosti in zdravja pri delu (zdravniška spričevala), izpiti iz varnosti in zdravja pri delu, druga usposabljanja iz področja varnosti in zdravja pri delu, vodene evidenc o nesrečah pri delu.
- Nadzor nad kazalniki kadrov, spremljane le teh in izdelava poročil.
- Obračun plač zaposlenih v skupini in drugih prejemkov v skladu z običajnim postopkom v družbi.
- Obračun potnih nalogov.
- Urejanje dokumentacije za voznike tovornjakov.
- Knjiženje dnevnic.
- Obračun študentskega dela.
- Urejanje izvršb in vnos v obdelavo podatkov.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.
Pričakujemo:
- Srednja splošna ali srednje strokovna izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri
- aktivno znanje tujega jezika (AN),
- vozniški izpit B- kategorije,
- poznavanje MS Office,
- vsaj 12mesecev delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.
Trajanje:
Zaposlitev za določen čas.
Vloge sprejemamo na e-mail: bojana.marusko@fa-maik.com do vključno 15.9.2017.