Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4981

Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4983
Prejeli certifikat A Boniteta odličnosti za leto 2015

Novice

Prejeli certifikat A Boniteta odličnosti za leto 2015

Zaupanje in verodostojnost sta danes redki lastnosti. Glede na preplet različnih dejavnikov, ki vplivajo na okolje, je danes težko najti zaupanja vreden poslovni subjekt.
Podjetje F.A. MAIK TRANSPORT D.O.O. izpolnjuje kriterije Bonitetne odličnosti za leto 2015 in spada med top slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe statusa A kot simbol ocene bonitetne odličnosti.
Bonitetna ocena odličnosti je ocena, ki bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.
Subjekt, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Comments are closed.