Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4981

Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4983
Primili certifikat Kreditne izvrsnosti za 2015

Novice

Primili certifikat Kreditne izvrsnosti za 2015

Poverenje i kredibilitet sada su retke karakteristike. Zbog različitih faktora koji utiču na životnu sredinu, teško je danas naći pouzdanog poslovnog subjekta.
Kompanija F.A. MAIK TRANSPORT D.O.O. ispunjuje kriterijume Kreditne izvrsnosti za 2015. godinu i su među prvih slovenačkih subjekata koji imaju pravo da se koristi kao statusni simbol Kreditne izvrsnosti.
Kreditne izvrsnosti je procena agencije, na osnovu različitih kriterijuma procenu kvalitetu kreditnog entiteta tokom dužeg perioda prošlosti i sadašnjosti. Između ostalog, sastavni deo procene solventnosti, kreditne sposobnosti, zaduženost, rentabilnost i raznih drugih kriterijuma rizika poslovanja sa preduzećem.
Subjekt, koji iskazuje Kreditne izvrsnost, predstavlja i najpouzdaniji, verodostojan i biznis niskog rizika subjekt, da sarađuje sa svim poslovnim partnerima: dobavljačima, kupcima, osiguravajućih društava, banaka i drugih poslovnih partnera.

Comments are closed.