Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4981

Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4983
Politika in cilji - F.A. Maik … ker znamo, hočemo in zmoremo.

Politika in cilji

Politika in okoljska politika

V podjetju F.A MAIK se nenehno prilagajamo zahtevam strank. Cilj podjetja je, da poslovnim partnerjem in potencialnim kupcem naših storitev zagotovimo kvalitetno raven logističnih storitev (skladiščenje, carinsko poslovanje, transport) ter učinkovito upravljanje blaga z uporabo sodobne tehnologije na področju skladiščenja. Z nenehnim izboljševanjem kakovosti naših storitev želimo doseči dolgoročno zadovoljstvo in lojalnost strank, visoko stopnjo zdravja in varnosti pri delu. Zato v podjetju nenehno razvijamo kompetence zaposlenih za gradnjo pripadnosti in zavzetosti v katerem sta varnost in zdravje prioriteta zaposlenih. Zahteve in pričakovanja strank in drugih poslovnih partnerjev uresničujemo z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti. Zanj je odgovorno vodstvo podjetja, za izvajanje in doseganje ciljev na vseh področjih dela pa vsi zaposleni. V podjetju se zavedamo, da sta varnost in zdravje pri delu na prvem mestu. Še naprej se bomo zavzemali, da bomo izboljševali sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter zdravja in varnosti pri delu. Nenehno smo pripravljeni prisluhniti pričakovanjem, idejam in pobudam vseh zainteresiranih strani, predvsem strank, zaposlenih in javnosti.


CILJI KAKOVOSTI:

 • povezovanje ciljev družb s potrebami in pričakovanji strank
 • zagotavljanje kompetentnega, odgovornega in motiviranega osebja
 • kakovost storitev izboljšujemo s timskim delom, planiranjem in vzpostavljanjem
  izboljšav na področju organizacije transporta in skladiščenja
 • zaposlene vzpodbujamo k zavezanosti za doseganje ciljev kakovosti
 • vzpostavljamo sistem z jasnimi odgovornostmi in pooblastili za doseganje ciljev


CILJI RAVNANJA Z OKOLJEM:

 • poslovanje z veljavno zakonodajo
 • postopno vlaganje v sodobno tehnologijo, uvajanje varnejših in zdravju prijaznejših
  postopkov skladno s finančnimi zmožnostmi


Direktor F.A. MAIK skladiščenje, transport in špedicija d.o.o.                   Marjan Bezjak

Maribor, 15.07.2019