Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4981

Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4983
Politika in cilji - F.A. Maik … ker znamo, hočemo in zmoremo.

Politika in cilji

Izvleček iz politike, poslanstvo ter cilji kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

 1. Naš osnovni cilj je sedanjim poslovnim partnerjem in potencialnim kupcem naših storitev zagotoviti in nenehno zagotavljati najvišjo možno raven špedicijskih storitev in transporta ter učinkovito upravljanje blaga z uporabo sodobne tehnologije na področju skladiščenja.
 2. Vse zaposlene izobražujemo, obveščamo in  motiviramo, da se na svojih delovnih mestih zavedajo odgovornosti za kakovost ter do okolja. Zaposleni odgovarjajo za svoje delo, vodstvo pa za razpoložljivost potrebnih virov in vzpostavitev pogojev za izvajanje dela.
 3. Sodelujemo z dobavitelji, ki so sposobni zagotavljati zahtevano kakovost nabavnih proizvodov in so tudi okolju prijazni ter z njimi gradimo partnerski odnos.
 4. Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo ter jo tako zagotavljamo na vseh področjih poslovanja z usmerjenostjo k preprečevanju napak.
 5. Na osnovi prepoznanih pomembnih okoljskih vidikov imamo izdelane okvirne in izvedbene cilje ter programe ravnanja z okoljem.
 6. Z izvajanjem notranjih presoj vodstvo stalno spremlja učinkovitost sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem ter s preventivnimi in korektivnimi ukrepi zagotavlja nenehno izboljševanje poslovanja.
 7. Podpiramo odkrit dialog in sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi – naša politika kakovosti in ravnanja z okoljem je javna.
 8. V podjetju smo se odločili dodati nov mejnik k izboljšanju poslovanja zraven ISO 9001, ISO 14001 okoljskim standardom še z SQAS, ki pokriva vse veljavne predpise in principe upravljanja za transportne in logistične ponudnike kemičnih proizvodov ter pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja kot obrat večjega tveganja za okolje (SEVESO).SPLOŠNI CILJI KAKOVOSTI:

 • zadovoljstvo odjemalcev
 • izboljšati kakovost storitev
 • uspešno, stabilno poslovanje in doseganje rezultatov
 • stalno usposabljanje vseh zaposlenih in vseh, ki delajo za naši organizaciji v cilju preprečevanja in zmanjševanja nesreč
 • zadovoljstvo zaposlenihIzvedbeni cilji kakovosti so sestavni del letnega poslovnega plana podjetja.

OKVIRNI CILJI RAVNANJA Z OKOLJEM SO:

 • nenehno izboljševanje in ne obremenjevanje okolja
 • z najboljšo razpoložljivo tehniko zmanjševali emisije v okolje
 • racionalna raba energije
 • pospeševanje ločevanje odpadkov
 • poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami poslovnih partnerjevIzvedbeni cilji kakovosti so sestavni del letnega poslovnega plana podjetja.

Direktor F.A. MAIK Transport d.o.o.                                                                Miha Bezjak
Direktor F.A. MAIK skladiščenje, transport in špedicija d.o.o.                   Marjan Bezjak

Maribor, 27.08.2018