Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4981

Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4983
Zaposlitve - F.A. Maik … ker znamo, hočemo in zmoremo.

Zaposlitve

1. ZAPOSLIMO VOZNIK TOVORNJAKA ZA TRANSPORT PO SLOVENIJI – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o., Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: srednja poklicna izobrazba
Pričakovane izkušnje: 1 leto

Opis delovnega mesta:
- Prevoz blaga v cestnem tovornem prometu po Sloveniji.
- Prevzem blaga, naklad, razklad.
- Nadzor nad prevzemom, nakladom, razkladom.
- Urejanje ustrezne dokumentacije.
- Dostava blaga, razklad in nadzor razklada.
- Upravljanje z vozilom pri prevozu blaga.
- Skrb in odgovornost za vozilo – redno vzdrževanje, servisiranje, skrb za tehnično brezhibnost in urejenost vozila, čiščenje vozila, ustrezna opremljenost vozila.
- Skrb za lastno varnost in zdravje ter varnost in zdravje sodelavcev.
- Opravlja druga dela z namenom razvoja podjetja in pospeševanja prodaje.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.

Pričakujemo:
- IV. ali V stopnjo izobrazbe,
- temeljna kvalifikacija za voznika »težjih tovornih vozil«,
- vozniški izpit B,C, priporočljivo E kategorija,
- zaželeno je, da ima kandidat opravljen izpit ADR
- vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas 12 mesecev.
Vloge sprejemamo na e-mail: metka.ivancic@fa-maik.com.

2. ZAPOSLIMO VOZNIK TOVORNJAKA –M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o., Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: srednja poklicna izobrazba
Pričakovane izkušnje: 1 leto.

Opis delovnega mesta:
- Prevoz blaga v cestnem tovornem prometu na mednarodnih relacijah.
- Prevzem blaga, naklad, razklad.
- Nadzor nad prevzemom, nakladom, razkladom.
- Urejanje ustrezne dokumentacije.
- Dostava blaga, razklad in nadzor razklada.
- Upravljanje z vozilom pri prevozu blaga.
- Skrb in odgovornost za vozilo – redno vzdrževanje,
servisiranje, skrb za tehnično brezhibnost in urejenost vozila, čiščenje vozila,
ustrezna opremljenost vozila.
- Skrb za lastno varnost in zdravje ter varnost in zdravje sodelavcev.
- Opravlja druga dela z namenom razvoja podjetja in pospeševanja prodaje.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca,
upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.

Pričakujemo:
- IV. ali V stopnjo izobrazbe,
- temeljna kvalifikacija za voznika »težjih tovornih vozil«,
- vozniški izpit B,C,E
- zaželeno je, da ima kandidat opravljen izpit ADR
- vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas 12 mesecev.
Vloge sprejemamo na e-mail: metka.ivancic@fa-maik.com.

3. ZAPOSLIMO BLAGOVNI MANIPULANT – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK d.o.o., Zgornja Voličina 75b, 2232 Zgornja Voličina, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: Srednje poklicna ali nižja poklicna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri ali končana ali nedokončana osnovna šola
Pričakovane izkušnje: /

Opis delovnega mesta:
- Sodelovanje pri opravljanju del in nalog na področju skladiščenja.
- Opravljanje prevozov blaga z viličarjem.
- Pripravi proizvode za manipulirane in skladiščenje.
- Pripravi blago za naklad in razklad.
- Izvajanje skladiščenja blaga.
- Izvede postopek odpreme blaga (priprava, izvajanje in kontrola odpreme).
- Izvajanje manipulacije blaga in proizvodov, ter nakladanje blaga na vozilo.
- Pravilno odlaganje proizvodov v boxe za odpremo in pravilno označevanje pripravljenih proizvodov ter pravilna oprema proizvodov z dokumenti.
- Odgovornost za zaloge skladiščenega blaga.
- Pravilna priprava pri komisioniranju, priprava proizvodov po odpremnih nalogih za kupce, izvedba komisioniranja, komisionirna zaporedja.
- Priprava blaga skladno z elektronskim nalogom za pripravo blaga.
- Kreiranje in izpis dobavnic, tovornih listov in druge potrebne dokumentacije.
- Odgovornost za uporabo, vzdrževanje in tehnično brezhibnost strojev in naprav.
- Odgovornost za red in čistočo v skladišču.
- Skrb in odgovornost za varnost pri delu.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.

Pričakujemo:
- Srednje poklicna ali nižja poklicna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri ali končana ali nedokončana osnovna šola
- vozniški izpit B- kategorije,
- izpit za viličarja,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas.
Vloge sprejemamo na e-mail: metka.ivancic@fa-maik.com.

01.06.2018

4. ZAPOSLIMO VODJO KADROVSKE IN SPLOŠNE SLUŽBE – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK d.o.o., PE Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: Univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke ali visoko strokovna izobrazba ekonomske smeri
Pričakovane izkušnje: 12 mesecev

Opis delovnega mesta:
- Načrtovanje in organiziranje dela v službi za kadrovske in splošne zadeve.
- Spremljanje zakonodaje s svojega delovnega področja in odgovornost, da so dokumenti, ki jih izdaja služba, v skladu z le-temi.
- Vodenje, organiziranje in odgovornost za izvedbo postopkov v zvezi s področjem kadrovskih zadev.
- Vodenje postopkov za sistemizacijo delovnih mest
- Vodenje evidenc o zaposlenih (ureditev, vodenje in hramba) in ustreznost njihove osebne mape.
- Urejanje postopka razpisa prostega delovnega mesta.
- Priprava pogodbe o zaposlitvi in vse spremne dokumentacije.
- Priprava raznih odločb in sporazumov o prenehanju pogodb o zaposlitvi in odpovedi pogodb o zaposlitvi.
- Urejanje delovnih razmerij s tujci, urejanje delovnih in bivalnih viz.
- Odmerjanje dopustov in vodenje evidenc le teh.
- Izvedba predlogov pravilnikov, kreiranje osnutka in izvajanje pisanja pravilnikov
- Izvedba in odgovornost za ažurno posodobitev Akta o sistematizaciji, pravilnikov in drugih dokumentov službe
- Vodenje postopkov za napredovanje delavcev na delovnem mestu
- Vodenje opravil v zvezi z najavo dela.
- Aktivno sodelovanje z računalniškim centrom pri izgradnji kadrovsko informacijskega sistema.
- Izvedba nadzora in odgovornost za posodobitev organizacijskih predpisov, ne odgovarja za njihovo točnost
- Nadzor kadra ter spremljanje delovnih obveznosti.
- Nadzor in odgovornost za usklajenost sistemskega vodenja delovnega časa (TIK), števila delovnih ur in prisotnostjo delavcev v podjetju
- Organizacija in vodenje evidenc na področju varnosti in zdravja pri delu (zdravniška spričevala), izpiti iz varnosti in zdravja pri delu, druga usposabljanja iz področja varnosti in zdravja pri delu, vodenje evidenc o nesrečah pri delu.
- Nadzor nad kazalniki kadrov, spremljane le teh in izdelava poročil.
- Pripravljanje kadrovsko razvojnih in drugih analiz in planov s kadrovskega področja za potrebe poročil direktorjem.
- Sodelovanje z drugimi oddelki v družbah
- Odgovornost za obračun plač zaposlenih v podjetjih v skupini, podjetju F.a.Maik transport d.o.o. in F.a.Maik logistics d.o.o.
- Odgovornost za obračun drugih prejemkov v skladu z običajnim postopkom v družbi.
- Vodenje knjige osnovnih sredstev v skladu z zakonskimi predpisi in s pravili in z usmeritvami družbe.
- Priprava predloga plana izobraževanja in usposabljanja
- Izvedba izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Spremljanje razpisov za svoje delovno področje in priprava prijave in zahtevane dokumentacije za izbran razpis
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.
- Usklajevanje in uskladitev dela z drugimi vodji oddelkov.
- Nadomeščanje sodelavcev v njihovi odsotnosti (po pooblastilu).
- Sodelovanje pri letni in drugih inventurah.
- Opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih.

Pričakujemo:
- Univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke ali visoko strokovna izobrazba ekonomske smeri
- aktivno znanje tujega jezika (AN),
- vozniški izpit B- kategorije,
- poznavanje MS Office,
- vsaj 12 mesecev delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom.
Vloge sprejemamo na e-mail: metka.ivancic@fa-maik.com.