Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4981

Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4983
Zaposlitve - F.A. Maik … ker znamo, hočemo in zmoremo.

Zaposlitve

1. ZAPOSLIMO VOZNIK TOVORNJAKA ZA TRANSPORT PO SLOVENIJI – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o., Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: srednja poklicna izobrazba
Pričakovane izkušnje: 1 leto

Opis delovnega mesta:
- Prevoz blaga v cestnem tovornem prometu po Sloveniji.
- Prevzem blaga, naklad, razklad.
- Nadzor nad prevzemom, nakladom, razkladom.
- Urejanje ustrezne dokumentacije.
- Dostava blaga, razklad in nadzor razklada.
- Upravljanje z vozilom pri prevozu blaga.
- Skrb in odgovornost za vozilo – redno vzdrževanje, servisiranje, skrb za tehnično brezhibnost in urejenost vozila, čiščenje vozila, ustrezna opremljenost vozila.
- Skrb za lastno varnost in zdravje ter varnost in zdravje sodelavcev.
- Opravlja druga dela z namenom razvoja podjetja in pospeševanja prodaje.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.

Pričakujemo:
- IV. ali V stopnjo izobrazbe,
- temeljna kvalifikacija za voznika »težjih tovornih vozil«,
- vozniški izpit B,C, priporočljivo E kategorija,
- zaželeno je, da ima kandidat opravljen izpit ADR
- vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas 12 mesecev.
Vloge sprejemamo na e-mail: metka.ivancic@fa-maik.com.

2. ZAPOSLIMO VOZNIK TOVORNJAKA –M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK TRANSPORT d.o.o., Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: srednja poklicna izobrazba
Pričakovane izkušnje: 1 leto.

Opis delovnega mesta:
- Prevoz blaga v cestnem tovornem prometu na mednarodnih relacijah.
- Prevzem blaga, naklad, razklad.
- Nadzor nad prevzemom, nakladom, razkladom.
- Urejanje ustrezne dokumentacije.
- Dostava blaga, razklad in nadzor razklada.
- Upravljanje z vozilom pri prevozu blaga.
- Skrb in odgovornost za vozilo – redno vzdrževanje,
servisiranje, skrb za tehnično brezhibnost in urejenost vozila, čiščenje vozila,
ustrezna opremljenost vozila.
- Skrb za lastno varnost in zdravje ter varnost in zdravje sodelavcev.
- Opravlja druga dela z namenom razvoja podjetja in pospeševanja prodaje.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca,
upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.

Pričakujemo:
- IV. ali V stopnjo izobrazbe,
- temeljna kvalifikacija za voznika »težjih tovornih vozil«,
- vozniški izpit B,C,E
- zaželeno je, da ima kandidat opravljen izpit ADR
- vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas 12 mesecev.
Vloge sprejemamo na e-mail: metka.ivancic@fa-maik.com.

3. ZAPOSLIMO BLAGOVNI MANIPULANT – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK d.o.o., Zgornja Voličina 75b, 2232 Zgornja Voličina, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: Srednje poklicna ali nižja poklicna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri ali končana ali nedokončana osnovna šola
Pričakovane izkušnje: /

Opis delovnega mesta:
- Sodelovanje pri opravljanju del in nalog na področju skladiščenja.
- Opravljanje prevozov blaga z viličarjem.
- Pripravi proizvode za manipulirane in skladiščenje.
- Pripravi blago za naklad in razklad.
- Izvajanje skladiščenja blaga.
- Izvede postopek odpreme blaga (priprava, izvajanje in kontrola odpreme).
- Izvajanje manipulacije blaga in proizvodov, ter nakladanje blaga na vozilo.
- Pravilno odlaganje proizvodov v boxe za odpremo in pravilno označevanje pripravljenih proizvodov ter pravilna oprema proizvodov z dokumenti.
- Odgovornost za zaloge skladiščenega blaga.
- Pravilna priprava pri komisioniranju, priprava proizvodov po odpremnih nalogih za kupce, izvedba komisioniranja, komisionirna zaporedja.
- Priprava blaga skladno z elektronskim nalogom za pripravo blaga.
- Kreiranje in izpis dobavnic, tovornih listov in druge potrebne dokumentacije.
- Odgovornost za uporabo, vzdrževanje in tehnično brezhibnost strojev in naprav.
- Odgovornost za red in čistočo v skladišču.
- Skrb in odgovornost za varnost pri delu.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.

Pričakujemo:
- Srednje poklicna ali nižja poklicna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri ali končana
ali nedokončana osnovna šola
- vozniški izpit B- kategorije,
- izpit za viličarja,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za določen čas.
Vloge sprejemamo na e-mail: metka.ivancic@fa-maik.com.

12.03.2018

4. REFERENT V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK d.o.o., Zgornja Voličina 75b, 2232 Zgornja Voličina, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR
Izobrazba: Srednja splošna ali srednje strokovna izobrazba ekonomske ali druge
ustrezne smeri
Pričakovane izkušnje: 12 mesecev

Opis delovnega mesta:
-Preverjanje pravilnosti vhodnih računov, usklajevanje pravilnosti računov z dobavitelji.
-Preverjanje likvidacije računov in sodelovanje z drugimi oddelki v družbi.
-Knjiženje vhodnih računov.
-Knjiženje raznih poslovnih dogodkov s temeljnicami.
-Prenos izhodnih in vhodnih faktur v glavno knjigo.
-Pregled pravilnosti izhodnih faktur in usklajevanje z drugimi oddelki v družbi.
-Usklajevanje odprtih terjatev s kupci in dolgov z dobavitelji.
-Usklajevanje in reševanje druge problematike kupci in dobavitelji.
-Pošiljanje opominov kupcem in priprava problematike pri neplačevanju za nadaljnje ukrepe vodstva.
-Priprava, usklajevanje in preverjanje osnov za obračun DDV.
-Obračun DDV, knjiženje in urejanje evidenc .
-Opravljanje plačilnega prometa v skladu z običajnim računalniškim postopkom v družbi.
-Urejanje pobotov, asignacij, cesij in drugih možnih načinov poravnave terjatev in obveznosti.
-Obračun plač in drugih prejemkov v skladu z običajnim postopkom v družbi.
-Urejanje evidenc pri najemanju in odplačevanju kreditov.
-Vodenje knjige osnovnih sredstev v skladu z zakonskimi predpisi in s pravili in z usmeritvami družbe.
-Knjiženje razmejenih stroškov in prihodkov.
-Knjiženje dolgoročnih in kratkoročnih sredstev in obveznosti.
-Tekoče usklajevanje evidenc z glavno knjigo.
-Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
-Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.

Pričakujemo:
- Srednja splošna ali srednje strokovna izobrazba ekonomske ali druge
ustrezne smeri,
- vozniški izpit B- kategorije,
- fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Trajanje:
Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 1 meseca.
Vloge sprejemamo na e-mail: metka.ivancic@fa-maik.com do vključno 30.03.2018.