Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4981

Warning: Creating default object from empty value in /home/famaik89/public_html/new/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4983
Zaposlitve - F.A. Maik … ker znamo, hočemo in zmoremo.

Zaposlitve

1. BLAGOVNI MANIPULANT – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK d.o.o., Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR

Naloge in odgovornosti:

- Sodelovanje pri opravljanju del in nalog na področju skladiščenja.
- Opravljanje prevozov blaga z viličarjem.
- Pripravljanje proizvodov za manipuliranje in skladiščenje.
- Pripravljanje blaga za naklad in razklad.
- Izvajanje skladiščenja blaga.
- Izvajanje postopkov odpreme blaga (priprava, izvajanje in kontrola odpreme).
- Izvajanje manipulacije blaga in proizvodov, ter nakladanje blaga na vozilo.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.
- Odgovornost za nemoten potek dela v skladišču.
- Odgovornost za pravilno vodene evidence.
- Odgovornost za pravilno in ustrezno prevzet in izdan material.
- Skrb za gospodarno porabo materiala in sredstev za delo.
- Odgovornost za tehnično brezhibnost strojev in naprav.

Pričakujemo:

Izobrazba: IV., V.
Pričakovane izkušnje: 0 – 1 leto
Pričakujemo: Vozniški izpit B-kategorije.

Ponujamo:

Ponujamo: Zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.
Poskusna doba: 1 mesec
Delovni čas: polni delovni čas
Mesečno plačilo: po dogovoru

Vloge sprejemamo na e-mail: renata.lampret@fa-maik.com.

——————————————————————————————————————————————

2. VARNOSTNI INŽENIR – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK d.o.o., Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR

Naloge in odgovornosti:

- Izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.
- Sodelovanje pri izdelavi ocene tveganja.
- Izdelava programov usposabljanja in izvajanje internih izobraževanj za varno delo in požarno varnost.
- Koordinacija z zunanjimi izvajalci.

Pričakujemo:

Izobrazba: VI/1.
Pričakovane izkušnje: 1 – 3 leto
Pričakujemo:
- Poznavanje zakonodaje in OHSAS standarda.
- Zaželen opravljen izpit iz področja varstva pri delu in požarnega varstva.

Ponujamo:
- Zaposlitev za nedoločen čas.
- Delo v prijetnem koletivu.
- Možnost strokovnega izpopolnjevanja in razvoja.
- Aktivno znanje angleškega jezika.
Poskusna doba: 6 mesecev
Mesečno plačilo: po dogovoru

Vloge sprejemamo na e-mail: renata.lampret@fa-maik.com.

——————————————————————————————————————————————

3. ASISTENT V KADROVSKI SLUŽBI – M/Ž

Podjetje/organizacija: F.A. MAIK d.o.o., Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija
Kraj dela: MARIBOR

Naloge in odgovornosti:

- Vodenje evidenc o zaposlenih (ureditev, vodenje in hramba).
- Urejanje postopka razpisa prostega delovnega mesta.
- Priprava pogodbe o zaposlitvi in vse spremne dokumentacije.
- Priprava raznih odločb in sporazumov o prenehanju pogodb o zaposlitvi in odpovedi pogodb o zaposlitvi.
- Urejanje delovnih razmerij s tujci, urejanje delovnih in bivalnih viz.
- Odmerjanje dopustov in vodenje evidenc le teh.
- Organizacija in vodenje evidenc na področju varnosti in zdravja pri delu (zdravniška spričevala), izpiti iz varnosti in zdravja pri delu, druga usposabljanja iz področja varnosti in zdravja pri delu, vodene evidenc o nesrečah pri delu.
- Nadzor nad kazalniki kadrov, spremljane le teh in izdelava poročil.
- Obračun plač zaposlenih v skupini in drugih prejemkov v skladu z običajnim postopkom v družbi.
- Obračun potnih nalogov.
- Urejanje dokumentacije za voznike tovornjakov.
- Knjiženje dnevnic.
- Obračun študentskega dela.
- Urejanje izvršb in vnos v obdelavo podatkov.
- Izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa ter sprejetim planom.
- Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca, upoštevajoč znanja in sposobnosti delavca in opravljanje drugih del po navodilih neposredno nadrejenega.

Pričakujemo:

Izobrazba: srednja splošna ali srednje strokovna izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri.
Pričakovane izkušnje: 1 – 3 let
Pričakujemo:
- Obvladovanje del in nalog iz opisa oglasa.
- Aktivno znanje tujega jezika (AN).
- Vozniški izpit B- kategorije.
- Poznavanje MS Office.
- Fleksibilnost, odgovornost, zanesljivost, komunikativnost, samostojnost.

Ponujamo:
- Zaposlitev za nedoločen čas.
- Delo v prijetnem delovnem okolju.
Poskusna doba: 3 mesece
Mesečno plačilo: po dogovoru

Vloge sprejemamo na e-mail: renata.lampret@fa-maik.com.